Sıcak Cam Atölyesi 
-Bu atölye çalışması sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirilecektir.
-Atölye çalışmasının ilk 10 dakikasında katılımcılara, atölyenin nasıl kullanılacağı ve dezenfekte işlemleri ile ilgili bilgi verilecektir.
-Atölyede dezenfektan jel bulunacaktır.
-Katılımcının ve atölye liderinin kullanacağı bench (oturma alanı), sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ayrı yerleştirilecektir ve katılımcının kullanacağı aletler, o katılımcıya özel olarak dezenfekte edilip hazır bulundurulacaktır. Katılımcı kendine verilmiş olan aletler dışındaki hiçbir malzemeyi ve diğer benchleri kullanmayacaktır.
-Katılımcı ve atölye lideri için pipo ısıtma istasyonunda renkli şeritlerle belirlenmiş olan pipolar hazır bulundurulacaktır ve renklerine göre katılımcıya verilen pipolar dışındaki her hangi bir pipo kullanılmayacaktır.
-Atölye lideri maske kullanacaktır ve belli aralıklarla ellerini dezenfekte edecektir.
-Atölye ortamı geniş ve yüksek tavanlıdır ve doğal havalandırma sistemi bulunmaktadır.

Boncuk Atölyesi

-Bu atölye çalışması sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirilecektir.
-Bu atölye çalışmasında maske ile çalışılabilmektedir.
-Atölyede dezenfektan jel ve kolonya bulunacaktır.
-Atölye çalışmasının ilk 10 dakikasında katılımcılara atölyenin nasıl kullanılacağı ve dezenfekte işlemleri ile ilgili bilgi verilecektir.
-Atölyede her bir katılımcı için sosyal mesafe kurallarına uygun olarak, kullanacağı şalümo (masa üstü ocak) ve kullanılacak tüm el aletleri şeffaf kutu içerisinde önceden dezenfekte edilerek hazır bulundurulacaktır. Katılımcılar malzemelerini tekrar kendileri dezenfekte etmek isterlerse, gerekli dezenfektan malzemeleri atölyede bulunacaktır.
-Atölye liderinin kullanacağı şalümo ayrı olacaktır ve her bir katılımcı kendine ayrılan bölüm dışında herhangi bir bölümü ya da malzemeyi kullanmayacaktır.
-Atölye ortamı geniş ve yüksek tavanlıdır ve doğal havalandırma sistemi ile havalandırılmaktadır.

Füzyon, Mine ve Vitray Atölyesi 

-Bu atölye çalışması sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirilecektir.
-Bu atölye çalışmasında maske ile çalışılabilmektedir.
-Atölyede maske, eldiven, dezenfektan jel ve kolonya bulunacaktır.
-Atölye çalışmasının ilk 10 dakikasında katılımcılara atölyenin nasıl kullanılacağı ve dezenfekte işlemleri ile ilgili bilgi verilecektir.
-Atölyede her bir katılımcı için sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kullanacağı tüm malzemeler önceden dezenfekte edilerek hazır bulundurulacaktır. Katılımcılar malzemelerini tekrar kendileri dezenfekte etmek isterlerse, gerekli dezenfektan malzemeler atölyede bulunacaktır.
-Her bir katılımcı kendisine ayrılan bölüm dışındaki herhangi bir malzemeyi kullanmayacaktır.